30.01.2020

Nowy Napis Co Tydzień #034 / Wystarczy, że słowa wiersza będą jak jezioro, w którym odbija się wszystko

„Tom wierszy Marzanny Bogumiły Kielar cechuje obrazowanie bardzo plastyczne – mówi Katarzyna Szewczyk-Haake – choć, paradoksalnie być może, chyba raczej nie malarskie, ani graficzne. Być może ma to jakiś związek z okładką, która takie właśnie graficzne dzieła wykorzystuje. Poetka woli cyzelować szczegół, niż nastawiać się na gwałtowny, retoryczny efekt. Woli opanowaną frazę, a nie radykalnie, retoryczne zakończenie. Być może ten efekt graficznego drobiazgu i wymaganie od czytelnika dużego skupienia na tekstach rodzi się także z używanego przez poetkę słownictwa. Myślę, że niewiele w polskiej liryce jest tekstów, które sięgają tak głęboko w polszczyznę w pokłady słownictwa geologicznego, czy żeglarskiego“.

Okładka książki

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Katarzyna Szewczyk-Haake, Wystarczy, że słowa wiersza będą jak jezioro, w którym odbija się wszystko, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2020, nr 34

Przypisy

    Powiązane artykuły