Czytelnia / Mirosław Dzień

fot. archiwum prywatne autora

Mirosław Dzień (ur. 12 grudnia 1965 w Bielsku-Białej) – poeta, eseista, krytyk literacki, historyk literatury. Absolwent filozofii i teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w latach 1988–1990 stypendysta Internationale Akademie für Philosophie w Schaan (Liechtenstein). Od 1991 roku naukowo związany z filią Politechniki Łódzkiej, a potem Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. W 2000 roku uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (seminarium prof. Jacka Łukasiewicza). W latach 90. pracował jako nauczyciel filozofii w LO im. Stefana Żeromskiego oraz LO im. Sokratesa w Bielsku-Białej. Był wykładowcą filozofii i etyki w Bielskiej Szkole Polityki Społecznej, Profesjonalnej Szkole Biznesu oraz Wyższej Szkole Humanistyczno-Społecznej w Bielsku-Białej. W 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie literaturoznawstwa. Od 2012 roku profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W latach 2012–2019 pełnił funkcję prodziekana do spraw studenckich i kształcenia na Wydziale Zarządzania i Transportu ATH, a w latach 2014–2019 był Kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych. W latach 2016–2019 był senatorem ATH. Od 2019 roku pełni funkcję rzecznika praw i wartości akademickich ATH. Od 2019 roku jest członkiem Rady Programowej „Nowego Napisu”.

Debiutował w 1990 roku na łamach „Gościa Niedzielnego”. Artykuły naukowe, eseje, teksty krytyczne oraz wiersze publikował między innymi w „Kulturze” (Paryż), „Tekstach Drugich”, „Tygodniku Powszechnym”, „Zeszytach Literackich”, „Twórczości”, „Odrze”, „Kresach”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Toposie”, „Więzi”, „Frondzie”, „Akcencie”, „Tytule”, „Res Publice Nowej”, „Kartkach”, „Świecie i Słowie”, „Nowym Nurcie”, „Relacjach-Interpretacjach”. Jego wiersze drukowane były w krajowych i zagranicznych antologiach polskiej poezji: Macie swoich poetów – liryka polska urodzona po 1960 roku (1996), Antologia nowej poezji polskiej 1990–1999 (2000), Poza słowa. Antologia wierszy 1976–2006 (2006), Bez hranic. Bez granic. Antologia poetów słowackich i polskich (2010), Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980). Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” za najlepszy tom wierszy (Linia, Axis mundi, Thambos). Jego wiersze i eseje tłumaczono na język słowacki, węgierski i hiszpański.

Twórczość:

Poezja:

 • Trzy zdania z Lacana, Bielsko-Biała 1991
 • Jeżeli dobro, Cieszyn 1992
 • Koła wewnętrznych kół, Poznań 1997
 • Cierpliwość, Warszawa 1998
 • Światło w szklance wody, Sopot 2008
 • Linia, Sopot 2013
 • Axis mundi, Sopot 2015
 • Gościna. Wiersze i kantyczki, Sopot 2016
 • Thambos, Sopot 2019

Prace redakcyjne:

 • Most. Antologia młodej poezji, Bielsko-Biała 2011 (z Franciszkiem Nastulczykiem)
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a Społeczna Gospodarka Rynkowa – ustrojowy i etyczny wymiar relacji, Bielsko-Biała 2014 (z Ludwikiem Hejnym i Jerzym Winiarskim)
 • Społeczna inżynieria biznesu – współczesne problemy i wyzwania z perspektywy koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej, Bielsko-Biała 2015 (z Beatą Bieńkowską i Ludwikiem Hejnym)
 • „Pomieszanie porządków” (?) – współczesne problemy ładu społeczno-gospodarczego z perspektywy koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej i ordo liberalizmu, Bielsko-Biała 2017 (z Beatą Bieńkowską i Ludwikiem Hejnym)

Publikacje naukowe:

 • Człowiek w perspektywie eschatologicznej w poezji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza. Studium analityczno-interpretacyjne, t. I–II, Bielsko-Biała 2010
 • Motywy eschatologiczne w poezji Zbigniewa Herberta. Studium analityczno-interpretacyjne, t. I–II, Bielsko-Biała 2014
 • Liryka i aksjologia. Rozmowy o poezji i sztuce polskiej przełomu XX i XXI wieku, Bielsko-Biała 2018 (z Markiem Bernackim)
 • Etyka i ryzyko w biznesie. Wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała 2019 (z Anetą Madydą)
 • Wobec spraw ostatecznych. Zbigniewa Herberta potyczki z religią, Bielsko-Biała 2019
Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...