Czytelnia / Mirosław Dzień

fot. Archiwum autora.

Mirosław Dzień (ur. 12 grudnia 1965) – poeta, eseista, krytyk literacki. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Absolwent filozofii i teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1988–1990 stypendysta Internationale Akademie für Philosophie w Liechtensteinie. Autor kilkudziesięciu artykułów, esejów i recenzji publikowanych między innymi w „Tekstach Drugich”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Toposie”, „Kresach”. Od 1990 roku opublikował w czasopismach literackich ponad sto pięćdziesiąt wierszy. Jego utwory drukowane były między innymi w „Kulturze” (Paryż), „Tygodniku Powszechnym”, „Twórczości”, „Odrze”, „Zeszytach Literackich”, „Więzi”, „Kresach”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Toposie”, „Frondzie”, a także w kilku znaczących antologiach. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego – Orfeusz za tomy: Linia (2014) oraz Axis Mundi (2015).

Twórczość:

Poezja:

 • Trzy zdania z Lacana, Bielsko-Biala 1991
 • Jeżeli dobro, Cieszyn 1992
 • Koła wewnętrznych kół, Poznań 1997
 • Cierpliwość, Warszawa 1998
 • Światło w szklance wody, Sopot 2008
 • Linia, Sopot 2013
 • Axis Mundi, Sopot 2014
 • Gościna. Wiersze i kantyczki, Sopot 2016
 • Thambos, Sopot 2019
 • Ptaki, ptaszki, Sopot 2020

Prace naukowe:

 • Człowiek w perspektywie eschatologicznej w poezji Czeslawa Milosza i Tadeusza Rozewicza. Studium analityczno-interpretacyjne, Bielsko-Biala 2010
 • Motywy eschatologiczne w poezji Zbigniewa Herberta, Studium analityczno-interpretacyjne, Bielsko-Biala 2014
 • Liryka i aksjologia. Rozmowy o poezji i sztuce polskiej przełomu XX i XXI wieku, Bielsko-Biała 2018

Źródła internetowe:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mirosław_Dzień

http://www.kwartalnik.art.pl/autorzy/d/miroslaw-dzien/

Czytaj więcej