Czytelnia / Anna Hajduk

Anna Hajduk (ur. 1990) – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwentka filologii polskiej i edytorstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, redaktorka językowa i korektorka. W latach 2016–2019 uczestniczyła w charakterze wykonawcy w grancie „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX wieku” (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki). Jest autorką artykułów o współczesnej poezji polskiej, poświęconych między innymi twórczości Zbigniewa Herberta, Henryka Grynberga, Jerzego Ficowskiego czy Bronisława Maja. W 2023 roku ukaże się książka na podstawie jej rozprawy doktorskiej: Z krwi i popiołu. Topika biblijna w polsko-żydowskiej i polskiej poezji o Zagładzie.

Czytaj więcejzwiń
Loading...