Czytelnia / Julian Kornhauser

Julian Kornhauser (ur. 1946 w Gliwicach) – poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista, tłumacz i znawca literatury serbskiej i chorwackiej, twórca książek dla dzieci, współzałożyciel grupy literackiej „Teraz”,profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poeta jest najbardziej znanym przedstawicielem Nowej Fali lat 70. XX wieku. Debiutowała na łamach czasopisma „Poezja” i w Almanachu młodych „Iskier” w 1967 roku. W latach 1981-1983 współredagował miesięcznik Pismo, następnie był współautorem drugoobiegowego czasopisma „NaGłos”, gdzie publikował swoją prozę oraz interpretował swoją poezję. Publikował na łamach „Gazety Wyborczej”, „Tygodnika Powszechnego”, „Dziennika Polska-Europa-Świat”, „Rzeczpospolitej”, „Twórczości”, „Odrze”, „Literaturze na Świecie”, „Tekstach Drugich”. Jest członkiem zespołu redakcyjnego „Kwartalnika Artystycznego”, był członkiem redakcji „Dekady Literackiej”. Otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich (1975), Nagrodę poetycką im. A. Bursy (1981), Europejską Nagrodę Literacką (Jugosławia, 1989), Nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy polskich (1997), Nagrodę Miasta Krakowa (1998). W 1999 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, był nominowany do Wrocławskiej Nagrody poetyckiej Silesius (2008), w 2016 roku otrzymał Nagrodę Silesius za całokształt twórczości. W 2016 roku otrzymał Międzynarodową Nagrodę poetycką Balatonu (Węgry).

Twórczość:

Poezja:

 • Nastanie święto i dla leniuchów, Warszawa 1972
 • W fabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów, Kraków 1973
 • Zabójstwo, Kraków 1973
 • Stan wyjątkowy, Warszawa 1978
 • Zjadacze Kartofli, Kraków 1978
 • Zasadnicze trudności, Warszawa 1979
 • Każdego następnego dnia, Kraków 1981
 • Hurrraaa!, Kraków 1982
 • Inny porządek: 1981-1984, Kraków 1985
 • Za nas, z nami, Warszawa 1985
 • Wiersze z lat osiemdziesiątych, Kraków 1991
 • Kamyk i cień, Poznań 1996
 • Było minęło, Warszawa 2001
 • Origami, Kraków 2007
 • Tylko błędy są żywe, Poznań 2015
 • Wiersze zebrane, Poznań 2016

Proza:

 • Kilka chwil, Kraków 1975
 • Stręczyciel idei, Kraków 1980
 • Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna, Kraków 1995

Eseje, krytyka literacka:

 • Świat nie przedstawiony wraz z Adamem Zagajewskim, Kraków 1974
 • Od mitu do konkretu. Szkice o modernizmie i awangardzie w poezji chorwackiej, Kraków 1978
 • Współczesna poezja jugosłowiańska (1941-1970), Wrocław 1980
 • Sygnalizm – propozycja serbskiej poezji eksperymentalnej, Kraków 1981
 • Wspólny język, Śląsk 1983
 • Światło wewnętrzne, Kraków-Wrocław 1984
 • Strategie liryczne serbskiej awangardy, Kraków 1991
 • Międzyepoka. Szkice o poezji i krytyce, Kraków 1995
 • Postscriptum. Notatnik Krytyczny, Kraków 1999
 • Uśmiech Sfinksa. O Poezji Zbigniewa Herberta, Kraków 2001
 • Świadomość regionalna i mit odrębności. O stereotypach w literaturze serbskiej i chorwackiej, Kraków 2001
 • Poezja i codzienność, Kraków 2003

Literatura dla dzieci:

 • Tyle rzeczy niezwykłych. Wiersze dla Agatki, Kraków 1981
 • Księżyc jak mandarynka, Kraków 2003

Przekłady:

 • Marko Ristić, Wiersze, Kraków 1977
 • Dušan Matić, Tajny płomień, Kraków 1980
 • Slavko Mihalić, Sen w świetle, Warszawa 1980
 • Tragarze zdań. Antologia młodej poezji serbskiej, Kraków 1983
 • Josip Osti, Wszystkie flagi są czarne, Sejny 1995
 • Lament nad Sarajewem. Siedmiu poetów z Bośni: Antologia poezji bośniackiej, Szczecin-Sejny 1996

Źródła internetowe:

https://culture.pl/pl/tworca/julian-kornhauser

https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Kornhauser

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...