10.11.2022

Nowy Napis Co Tydzień #177 / Kanon Polski – ankieta krytycznoliteracka

Instytut Literatury zaprosił do udziału w krytycznoliterackiej ankiecie osoby, których głos w sprawie formowania się współczesnego kanonu literatury polskiej pragniemy Państwu zaprezentować. Pierwsze głosy w debacie na ten temat można było usłyszeć 8 listopada 2022 roku podczas prezentacji programu wydawniczego Kanon Polski realizowanego przez Instytut Literatury z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednym z zadań, które stawia przed sobą Instytut, jest przywracanie polskiemu czytelnikowi autorów cennych, ale z różnych przyczyn marginalizowanych; pisarzy zapomnianych, których odkryta na nowo twórczość może ponownie inspirować i kształtować wrażliwość. Jakie działania – jako tworzący pole literackie naukowcy, krytycy, pisarze, animatorzy kultury, a wreszcie czytelnicy – możemy podjąć, żeby poprawić pozycję twórców pomijanych w kanonach? Gdzie należy szukać autorów pominiętych, źle obecnych, niedocenionych czy niedoszacowanych? Jak definiować literacki sukces i wedle jakich wskaźników mierzyć popularność?

Uczestnikom ankiety zadano trzy pytania, w kolejnych wydaniach NNCT prezentować będziemy odpowiedzi poszczególnych twórców na poniższe punkty:

  1. Wymień trzech pisarzy niedocenionych (literatura po 1945 roku) i uzasadnij swój wybór.
  2. Wymień trzech pisarzy przecenionych (literatura po 1945 roku) i uzasadnij swój wybór.
  3. Wymień po trzy tytuły dzieł zbyt nisko lub zbyt wysoko ocenianych (po 1945 roku). 

Pierwszą opublikowaną wypowiedź można znaleźć tutaj, żeby zobaczyć wszystkie materiału poświęcone Kanonowi Polskiemu – zapraszamy tutaj.

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, Kanon Polski – ankieta krytycznoliteracka, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2022, nr 177

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...