Czytelnia / Grażyna Halkiewicz-Sojak

Grażyna Halkiewicz-Sojak – profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bierze udział w przygotowaniu edycji Dzieł wszystkich Cypriana Norwida. Uczestniczy w pracach komitetu redakcyjnego rocznika „Studia Norwidiana”. W obręb jej zainteresowań badawczych wchodzi historia literatury polskiej XIX wieku (także w perspektywie komparatystycznej), a w szczególności twórczość Cypriana Norwida i Zygmunta Krasińskiego.

Twórczość:

  • Byron w twórczości Norwida, Toruń 1994
  • Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach „całości”, Toruń 1998
  • Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach, Toruń 2010
  • Zygmunt Krasiński. Nowe spojrzenia [współredakcja z B. Burdziejem], 2011
  • opracowanie edytorskie i wstęp w: Zygmunt Krasiński, Przedświt, 2004
  • Poezja i astronomia [współredakcja z B. Burdziejem], 2006
  • Symbolika mistyczna w poezji romantycznej. Słowacki i inni [współredakcja z B. Paprocką-Podlasiak], 2009 

Źródła internetowe:

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/authors/18104/grazyna-halkiewicz-sojak

Czytaj więcejzwiń
Loading...