Czytelnia / Joanna Adamowska

Joanna Adamowska – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, autorka książek Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości (Universitas 2012), Sens kobaltu. Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza spotkania z malarzami (PWM 2018) oraz artykułów w tomach zbiorowych. Uhonorowana brązowym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” za współtworzenie Warsztatów Herbertowskich w latach 2006-2018 oraz publikowanie szkiców naukowych w serii Biblioteka Pana Cogito.

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka wrocławskiej polonistyki, Studium Doktoranckiego Bibliologii, Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego na Wydziale Filologicznym UWr. Jest nauczycielem dyplomowanym języka polskiego. Jej zainteresowania badawcze to literatura (głównie poezja) XX i XXI wieku, korespondencja sztuk oraz filozoficzne konteksty literatury.

 

Twórczość:

Książki

  • Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości, Kraków 2012
  • „Sens kobaltu". Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza spotkania z malarzami, Kraków 2018

Publikacje

  • Różewicz wobec „sprawy Heideggera” [w:] Ewangelia odrzuconego: szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, Warszawa 2011
  • O artystycznej przyjaźni Jerzego Tchórzewskiego i Tadeusza Różewicza [w:] SzymbArt 2015. Czy sztuki można nauczyć? (2016);
  • Lekcja pastora Bonhoeffera. O chaologii Tadeusza Różewicza raz jeszcze [w:] Efekt motyla 3. Od teorii chaosu deterministycznego do indeterminizmu praktyki literackiej i artystycznej (2017);
  • Tadeusz Różewicz i artyści Krakowa (Witold Wojtkiewicz, Maria Jarema, Tadeusz Brzozowski) [w:] Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku (2017);
  • Picasso według Różewicza. O wolności artysty na marginesie wiersza „Widziałem cudowne monstrum” [w:] Sympozjum artystyczno-naukowe SzymbArt 2011 – 2016 (2017).

 

Źródło internetowe:

http://www.ifp.uni.wroc.pl/pracownik/joanna-adamowska

Czytaj więcejzwiń
Loading...