Czytelnia / Paweł Szydeł

Paweł Szydeł - poeta. Debiutował w 1981 roku wierszem …mój głos protestu na łamach dwutygodnika "Kujawy". Po 1989 r. wiersze, prozę i artykuły krytyczne publikował w prasie literackiej, m.in. w „Autografie”, „Przeglądzie Artystyczno-Literackim”, „Wyrazach”, „Magazynie Literackim”, „Akancie”, „Poboczach”, „Toposie”, „Bohemie” oraz w pismach zagranicznych: „Psi vino” (Czechy), „Weles” (Czechy), „Dziejaslov” (Białoruś), „Treci Trg” (Serbia), „Lirikon21” (Słowenia), „Navyhod” (Czechy), „Zarys” (Niemcy).

Pomysłodawca, współzałożyciel i od roku 1998 redaktor naczelny wielojęzycznego Kwartalnika Literacko - Artystycznego „Pobocza”, poświęconego kulturze krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2004 roku dyrektor artystyczny środkowoeuropejskiego festiwalu literackiego pn. Międzynarodowe Spotkania Poetyckie – POBOCZA. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Jego wiersze były tłumaczone na: język czeski, serbski, białoruski, słoweński, niemiecki i angielski.

Książki poetyckie:

Niebo nie dla nieobecnego (2000)
Złorzeczę prawu ciążenia (2005)
Niewielki wybór (2010)

Czytaj więcej