Czytelnia / Zbigniew Jankowski

fot. Tadeusz Dąbrowski

Zbigniew Jankowski (ur. 1931 w Bydgoszczy) – poeta, prozaik, krytyk literacki. Ukończył studia polonistyczne w Rybniku (1956–1965), gdzie był organizatorem i pierwszym prezesem Klubu Literackiego „Kontakty” oraz inicjatorem, a także współorganizatorem corocznych Rybnickich Dni Literatury. Twórca kołobrzeskiej „Redy”, czyli pierwszej grupy poetycko-plastycznej programowo związanej z morzem i szeroko rozumianą morskością. Odbywał bałtyckie rejsy rybackie oraz rejsy oceaniczne (Atlantyk, Pacyfik). We Wrocławiu (1971–1975) był organizatorem i prezesem Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich. W latach 1979–2000 był aktywnie związany z Duszpasterstwem Akademickim, a następnie z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych w Gdańsku. Inicjator i jeden z głównych animatorów powstałego w 1979 roku przy Bazylice Św. Mikołaja w Gdańsku Akademickiego Kręgu Literackiego, przekształconego w okresie stanu wojennego w skupiający wielu pisarzy Wybrzeża Krąg Literacki „Wiązania”. Od pierwszego numeru ukazywania się pisma literackiego „Topos” jest jego współpracownikiem. W latach 1993–2001, razem z Teresą Ferenc, prowadził na jego łamach antologijne prezentacje poetyckie „Goście Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego”. Członek PEN Clubu, członek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Utwory Zbigniewa Jankowskiego ukazały się w kilkudziesięciu antologiach i innych publikacjach zbiorowych w kraju i zagranicą, między innymi w: Niemczech, Rosji, Szwecji, Grecji, Anglii, Francji, Czechosłowacji, Jugosławii. Laureat licznych nagród, między innymi: Gdańska Książka Roku 1978 za tom Żywioł wszelki. Wiersze wybrane i nowe, nagrody poetyckiej im. Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, nagród literackich wojewody pomorskiego, prezydentów Gdańska i Sopotu oraz literackiej nagrody Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Za swoją działalność marynistyczną został wyróżniony srebrną odznaką Zasłużony Pracownik Morza, a za działalność społeczno-kulturalną i literacką Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a także wiele innych odznaczeń.

Twórczość:

Poezja:

 • Dotyk popiołu. Miniatury liryczne, 1959
 • Wejście w las, 1964
 • Rozmowa z ogniem, 1965
 • Żar. Poemat, 1966
 • Ciążenie morza, 1970
 • Wysokie łowisko, 1972
 • I gdyby wszystkie żagle, 1973)
 • Psałterz bałtycki. Wiersze wybrane i nowe, 1974
 • Wiązanie trawy, 1976
 • Ostrzeżenie przed lądem, 1977
 • Żywioł wszelki. Wiersze wybrane i nowe, 1978
 • Kto żyje, 1980
 • Zanurzenie. Modlitwy poetyckie, 1980
 • Według Jonasza, 1983
 • Żegluga. Poemat, 1983
 • Poezje wybrane, 1985
 • Falochrony, 1987
 • Pełne morze. Wybór wierszy, 1987
 • Spokojnie, wodo, 1991
 • Port macierzysty, 1995
 • Morze przybywa z daleka. Modlitwy i inne wiersze, 1997
 • Powiedz, Rabbi, 1999
 • Słowo ostatnie i wciąż pierwsze. Wiersze wybrane i nowe, 2000
 • Wielkie tło. Wiersze nowe 1999–2001, 2001
 • Ciernie wody, 2003
 • Odpływ. Sztuka ubywania, 2005
 • Przypływ. Jednanie, 2009
 • Biały delfin. Nowy wybór wierszy, 2009
 • Zaraz przyjdzie, 2011
 • Biała przędza, 2014
 • Wolne miejsce, 2016
 • Podobny do fali. Modlitwy i wiersze pokrewne, 2018

Źródła internetowe:

https://web.archive.org/web/20160316150012/http://pisarze.pl/poezja/728-jankowski-zbigniew.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Jankowski_%28poeta%29

Czytaj więcejzwiń
Loading...