05.05.2022

Nowy Napis Co Tydzień #150 / II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej

Oglądaj relację

24 kwietnia 2022 roku o godz. 15:00 w Sukiennicach odbyła się inauguracja II Międzynarodowego Kongresu Literatury Polskiej – Tradycja romantyczna dzisiaj. Podczas uroczystości zasłużonym historykom literatury, tłumaczom oraz poetom wręczone zostały Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego Medale wręczał Jarosław Czuba, Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Galę uświetnił występ krakowskiego pianisty Krzysztofa Książka z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego artystów Filharmonii Krakowskiej. Goście  obejrzeli również wystawę malarstwa Jacka Malczewskiego w Muzeum Narodowym.

 

 

Laureaci

Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymał prof. Michael J. Mikoś – slawista w Department of Foreign Languages and Literature, University of Wisconsin-Milwaukee. Wybitny tłumacz literatury polskiej mający bogaty dorobek translatorski w języku angielskim. W jego dorobku artystycznym można wymienić tłumaczenia Miłosza, Lema, Kochanowskiego czy Mickiewicza. Laureat wielu nagród, a za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury polskiej otrzymał Medal Uznania na 100-lecie Jana Pawła II nadawany przez KUL (2019), Order Zasług KUL (2008) oraz Nagrodę Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich. Propagator i entuzjasta literatury i kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych.

 

Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali:

 

Prof. dr hab. Dorota Heck – Kierownik Pracowni Kultury Literackiej XX w. Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybitna literaturoznawczyni, teoretyk i propagator literatury. Laureatka nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i wyróżnienia kapituły Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza (2016). Interpretuje twórczość Witkiewicza, Irzykowskiego, Miłosza, Herlinga-Grudzińskiego, Różewicza czy Herberta i innych ze szczególnym uwzględnieniem autorów mniej znanych lub niedocenionych.

Prof. dr hab. Ewa Dorota Hoffmann-Piotrowska – adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelna czasopisma „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”. Teoretyk i historyk literatury, propagator i badacz romantyzmu w Polsce, zwłaszcza jego późnego okresu. Autorka wielu publikacji i opracowań poświęconych twórczości Adama Mickiewicza i kulturze romantyzmu, w tym: Mickiewicz-towiańczyk. Studium myśliW ustach jest otwór duszy… Szkice o romantykach i mistykach i „Święte awantury”. Orto- i heterodoksje Adama Mickiewicza. Współredaktorka monografii poświęconych Mickiewiczowi i Słowackiemu.

Dr hab. Mateusz Antoniuk – adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Literaturoznawca, założyciel i kierownik Pracowni Badań nad Procesem Twórczym na Wydziale Polonistyki UJ. Pracownik Ośrodka Badań nad Awangardą (UJ), członek kolegium redakcyjnego „Kontekstów Kultury” i Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych przy Łódzkim Oddziale PAN. Autor wielu książek oraz innych publikacji naukowych, w tym: Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytaniaOtwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa HerbertaKultura małomówna Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomości mowy i milczenia.

Dr hab. prof. ATH Marek Bernacki – profesor Katedry Literatury i Kultury Polskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Popularyzator powieści polskich XX wieku, autor licznych publikacji, studiów naukowych i opracowań w kraju i zagranicą. Był pomysłodawcą i współautorem publikacji popularnonaukowej Leksykon powieści polskich XX wieku. Jako literaturoznawca od wielu lat zajmuje się badaniem twórczości Czesława Miłosza i jest autorem książek naukowych poświęconych twórczości tego Noblisty, w tym: „Wyprowadził mnie z Ziemi Ulro”. Szkice o twórczości Czesława MiłoszaHermeneutyka fenomenu istnienia. Studia o polskiej literaturze współczesnej (Vincenz, Miłosz, Wojtyła, Herbert, Szymborska)Glosy do Miłosza. Artykuły i szkice krytycznoliterackie (2004–2011).

Miłosz Biedrzycki – uznany polski poeta, tłumacz, jeden z autorów tzw. pokolenia brulionu. Autor zbiorów poetyckich wydanych w Polsce, Słowenii i Stanach Zjednoczonych, m.in. Porumb i wraz z Arturem Płaczkiewiczem 1122 do 33. Tłumaczył wiersze słoweńskiego poety Tomaža Šalamuna. W 2014 roku nominowany do Nagrody Poetyckiej „Orfeusz”, do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” oraz do Nagrody Poetyckiej im. Krystyny i Czesława Bednarczyków. Był członkiem wydawanego w latach 2010–2015 pisma mówionego „Gadający Pies”.

Prof. dr hab. Bogusław Dopart – Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybitny literaturoznawca, teoretyk i historyk literatury, propagator idei romantyzmu i literatury w Polsce. Redaguje serię naukową Studia Dziewiętnastowieczne, w której ukazało się dotąd dziesięć tomów. Należy do kolegium redakcyjnego periodyków „Wielogłos” i „Wiek XIX”, współredagował kwartalnik „Universitas”. Autor ponad dwustu publikacji, w tym między innymi takich książek autorskich jak: Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dziełaPoemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza. Jest Prezesem Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAU i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Dr hab. prof. U. Opolskiego Adrian Gleń – Profesor Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego. Był stypendystą Fundacji Nauki Polskiej oraz członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN i Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Krytyk literacki, teoretyk i badacz literatury polskiej XX i XXI wieku, propagator literatury w Polsce, poeta. Autor wielu publikacji, opracowań i antologii, w szczególności dotyczących twórczości Juliana Kornhausera. Nominowany do Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego. Prozę i wiersze publikował między innymi na łamach „Zeszytów Literackich”, „Nowej Dekady Krakowskiej” czy „Toposu”.

Roman Honet – Wybitny współczesny polski poeta, którego twórczość wpłynęła na całą generację współczesnych polskich twórców. Wydał kilka tomów poezji, ostatnio ciche psy (2017). Jego wiersze i książki tłumaczono na wiele języków obcych, w tym na rosyjski i ukraiński. W najnowszej polskiej poezji uznawany jest za przedstawiciela nurtu ośmielonej wyobraźni. Redaktor Kwartalnika „Nowy Napis” w Instytucie Literatury.

Ph.D. Charles Kraszewski – Profesor literatury porównawczej na wydziale Anglistyki, King’s College w Stanach Zjednoczonych. Tłumacz z literatury polskiej, czeskiej, słowackiej oraz z łaciny i greki. Jest autorem kilkunastu książek, np. Irresolute Heresiarch: Catholicism, Gnosticism and Paganism in the Poetry of Czesław Miłosz i Romantic Hero and Contemporary Anti-Hero in Polish and Czech Literature a także tłumaczeń dzieł takich, jak m.in. Dziady Adama Mickiewicza; niedawno ukończył pracę nad nowym przekładem Ballad i romansów. Pracuje również nad liczącym ponad 700 stron przekładem Dramatów Cypriana Norwida; opublikował kilkadziesiąt artykułów, a jego wiersze ukazały się w czasopismach literackich w Stanach Zjednoczonych, m.in. „Poetry South”, „Valley Voices”, „Red River Review” czy „Chaparral”. W 2013 r. otrzymał Nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za upowszechnianie kultury i literatury polskiej.

Dr Jurij Zawadski – założyciel i dyrektor Wydawnictwa Krok. Wybitny tłumacz literatury polskiej mający bogaty dorobek translatorski. Znany jest jako poeta, który stale poszukuje nowych środków wyrazu i gatunków poetyckich. Uczestnik licznych projektów muzycznych, między innymi nagrał płytę z zespołem ZSUF. Poza twórczością własną oraz przekładem zajmuje się działalnością wydawniczą. Pod jego opieką merytoryczną przez ostatnie 10 lat wydano ponad 25 tytułów polskich twórców, sam całościowo przełożył 5 tytułów prozy i poezji polskiej na język ukraiński. Jest popularyzatorem i entuzjastą literatury i kultury polskiej na Ukrainie.

Laureaci

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, II Międzynarodowy Kongres Literatury Polskiej, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2022, nr 150

Przypisy

    Loading...