Czytelnia / Roman Honet

Poeta, w latach 1995–2008 redaktor dwumiesięcznika „Studium”. Wydał kilka tomów poezji, ostatnio ciche psy (2017). Redaktor antologii Poeci na nowy wiek (2010) oraz antologii z cyklu Połów. Poetyckie debiuty. Współredaktor Antologii nowej poezji polskiej 1990-2000 (2004). Nominowany do Nagrody literackiej Nike 2009, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2009, 2015) oraz Nagrody Literackiej Gdynia 2012. Laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2015). Jego wiersze tłumaczono na wiele języków obcych, ostatnio ukazał się wybór jego poezji w języku rosyjskim Месса Лядзинского (Msza Ladzińskiego, przeł. Siergiej Moreino, Moskwa 2017). Prowadzi zajęcia w SLA na Wydziale Polonistyki UJ.

Czytaj więcej