Czytelnia / Anna Andrych

Anna Andrych - debiutowała wierszem w 1985 roku na łamach „Zielonego Sztandaru”. Prezentowała swoją twórczość na antenie I Programu Polskiego Radia, kilkakrotnie Radia Łódź i kilku innych rozgłośni regionalnych w kraju. Współpracowała z pismem kulturalno-społecznym „Siódma Prowincja” (woj. łódzkie) i tygodnikiem „Życie Zduńskiej Woli”. Jej wiersze ukazały się w prasie polonijnej Kanady, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Były również tłumaczone na kilkanaście języków obcych, m. in. czeski, niemiecki, grecki, ukraiński, węgierski, białoruski, bułgarski, esperanto, szwedzki, rosyjski, ormiański. Publikowała między innymi w „Polityce”, „Akancie”, „Odrze”, „Poezji dzisiaj”, „Wiadomościach Kulturalnych”, „Tyglu Kultury”, „Krajobrazach Kultury”, „Re Wirach”, „Słowie Powszechnym”, „Gazecie Kulturalnej”, „Frazie”, „Metaforze”, „Nad Wartą”, „Siódmej Prowincji”, „Integracjach”, „Życiu Zduńskiej Woli”, „Kujawach i Pomorzu”, „Morzu i Ziemi”. Wiersze poetki są licznie zamieszczone w almanachach i antologiach literackich, częściowo pokonkursowych.
Jest autorką ośmiu książek poetyckich. Tomik Do dna został uznany najciekawszą książką poetycką roku na XIX Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim w Poznaniu. Poza tym tytułem ukazały się: Kariatyda, Jabłoń, Najpiękniejsze wiersze miłosne(15 wierszy obok trojga innych autorów, m.in. Nikosa Chdzinikolau), Ucieczka z Hadesu, Rękawiczka, Zanim wypłynie świt, W oczekiwaniu, Archipelag. Poetka jest laureatką ponad stu konkursów poetyckich (nagrody i wyróżnienia). Nieobce są jej takie formy, jak fraszki, haiku i opowiadania. W prasie literackiej oraz na stronach internetowych zamieszcza swoje felietony, recenzje, teksty krytycznoliterackie, szkice, relacje zdarzeń kulturalnych w Poznaniu, Warszawie i Zduńskiej Woli. Jest gościem festiwali literackich, wielu spotkań autorskich na terenie całego kraju.

Współzałożycielka Klubu Literackiego TOPOLA, który przy Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli działa od ponad 30 lat, kiedyś nazwany przez krytyków „desantem poetyckim ze Zduńskiej Woli”. Organizatorka wyjazdowych warsztatów literackich, juror w konkursach literackich i recytatorskich dla młodzieży. Była członkiem zarządu Klubu Pracy Twórczej przy (byłym) Wojewódzkim Domu Kultury w Sieradzu. Pracowała jako kierownik biura Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS. Poczytuje sobie za sukces 9 Liryków miłosnych oraz poemat o walcu Fale Dunaju i Tamizy, z muzyką skomponowaną przez Szymona Kawallę, dyrygenta i kompozytora, śpiewane przez Justynę Reczeniedi – sopran koloraturowy, z towarzyszeniem orkiestry. Natomiast w studio radiowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie dokonano nagrań z towarzyszeniem fortepianu, zarejestrowanych na płycie, która ukazała się w listopadzie 2016 roku. Wszystkich dziesięć utworów było prezentowanych z orkiestrami w salach koncertowych.

Przemysław Marcyniak napisał konspekt pracy dyrygenckiej w oparciu o liryki poetki.
Latem 2020 roku zrealizowano 2 wideoklipy do trzech wierszy poetki: Kiedy kocham, Lipiec, Wpatrzeni w radość życia (Justyna Receniedi – śpiew).

Do kilku jej wierszy także skomponował muzykę Andrzej Wawrzyniak ze Zduńskiej Woli, Grupa Artystyczna A'Priori wyśpiewała laury festiwalowe, m.in. III nagrodę na YAPA 2017, jeden utwór znalazł się na płycie Nie czekam na cud Justyny Majkowskiej.

Anna Andrych od 1999 roku należy do Związku Literatów Polskich – Oddział w Poznaniu.
Jest sekretarzem zarządu poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich (drugą kadencję). Pomysłodawczyni wielu przedsięwzięć i imprez kulturalnych, które mają na celu krzewienie kultury, literatury w Poznaniu i Wielkopolsce. Organizuje i prowadzi w Pałacu Działyńskich i Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz domach kultury cykl spotkań literackich Ocalić w Naszej Pamięci, poświęcony zmarłym wielkopolskim literatom, często zapomnianym. Cykl tych spotkań służy nie tylko przybliżeniu sylwetek autorów, ale również ówczesnego ich środowiska, także literackiego i miejscowości w Wielkopolsce w której żyli, pracowali i pisali. Organizuje i prowadzi benefisy, jubileusze wielkopolskich twórców słowa i inne spotkania literackie oraz sprawy biurowe oddziału poznańskiego, dba o odpowiedni wizerunek oddziału.

Prowadzi jako administrator stronę internetową poznańskiego oddziału ZLP (a drugą stronę na Facebooku), która jest wizytówką oddziału, wydarzeń kulturalnych oraz sylwetek i twórczości zamieszkałych i goszczących w Poznaniu i Wielkopolsce literatów.

Współorganizuje, jako sekretarz zarządu poznańskiego oddziału ZLP Międzynarodowe Listopady Poetyckie. Wraz z prezesem zarządu oddziału jest koordynatorem i formalnie finalizuje sprawy organizacyjne na terenie Poznania i Wielkopolski, czuwa nad prawidłową realizacją programów i zadań Międzynarodowych Listopadów Poetyckich. Specjalną uwagę przykłada do spraw organizacyjnych związanych z gośćmi z zagranicy. Organizowanie spotkań twórców w różnych zakątkach Wielkopolski służy rozwojowi świadomości, wrażliwości i kultury, przede wszystkim ludzi młodych.

Redaguje almanachy uczestników Międzynarodowych Listopadów Poetyckich, także z uwzględnieniem wielkopolskich poetów, zrzeszonych w innych stowarzyszeniach twórczych, a również niezrzeszonych, którzy przynoszą chlubę swojej miejscowości. Redagowała antologię wierszy o Poznaniu Żyjesz w nas, miasto.

Podczas 39 Międzynarodowego Listopada Poetyckiego uhonorowano ją Srebrnym Medalem LABOR OMNIA VINCIT (Praca Wszystko Zwycięża) Towarzystwa Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, za krzewienie idei pracy organicznej. Natomiast w 2018 roku otrzymała honorowe odznaczenie „Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego”. Posiada odznakę Zasłużony Działacz Kultury. W 2015 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Zduńskiej Woli.

Jest wiceprzewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Literatów Polskich.

Mieszka w Zduńskiej Woli.

Czytaj więcej