Czytelnia / Joanna Drzazga

Joanna Drzazga  absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, redaktorka i animatorka kultury. Publikowała w „Siódmej Prowincji”, „Kalejdoskopie”, „Akcencie”, „Tyglu Kultury”. Interesuje się zjawiskiem komizmu w literaturze i kulturze.

Źródła internetowe:

http://www.miesiecznik.znak.com.pl/autor/joanna-drzazga/

Czytaj więcej