Czytelnia / Natalia Charysz

Sekretarz redakcji portalu „Nowy Napis”. Absolwentka studiów doktoranckich (przed obroną) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępca redaktor naczelnej półrocznika historycznoliterackiego „Littera/Historica”. Autorka artykułów naukowych, publikowała min. na łamach „Kontekstów Kultury”. Obecnie prowadzi badania dotyczące tradycji Juliusza Słowackiego w poezji polskiej w latach 1856-1890.

Czytaj więcej