Czytelnia / Jakub Rawski

Jakub Rawski – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, nauczyciel akademicki, absolwent filologii polskiej i historii, członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (oddział w Zielonej Górze). Pracuje jako adiunkt w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Jest autorem książki „Zawisza Czarny” – niedokończony dramat Juliusza Słowackiego. Studium monograficzne (2021) oraz współredaktorem tomu Słowacki i wiek XIX (2016). Opublikował kilkadziesiąt artykułów w monografiach zbiorowych oraz na łamach periodyków takich, jak m.in.: „Teksty Drugie”, „Studia Filmoznawcze”, „Pleograf”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Autobiografia”, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”. Do jego zainteresowań i poszukiwań badawczych należą: polski romantyzm emigracyjny, wampiryzm w kulturze popularnej, czas wojny i okupacji, krytyka fantazmatyczna, zagadnienia komparatystyczne oraz szeroko rozumiane manifestacje inności w przestrzeni intermedialnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na literaturę, filmy i seriale XX oraz XXI wieku.

https://orcid.org/0000-0003-0149-544X

 

Twórczość:

Prace naukowe:

  • „Zawisza Czarny” – niedokończony dramat Juliusza Słowackiego. Studium monograficzne, Głogów 2021

Źródła internetowe:

https://pwsz-ns.academia.edu/JakubRawski

Czytaj więcejzwiń
Loading...