Czytelnia / Marek Zieliński

fot. IL

Marek Zieliński (ur. 1950) – krytyk literacki, publicysta, eseista, recenzent. Absolwent polonistyki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W jego dorobku znajdują się m.in. książki Kilka niewzruszonych przekonań czy Ucieczka przed Polską. Szkice nie tylko o literaturze. Współpracował z wieloma czasopismami literackimi i kulturalnymi, w tym z „Nowymi Książkami”, miesięcznikiem „Więź” i „Tygodnikiem Solidarność”. W latach 1980. blisko współpracował też z paryską „Kulturą. Otrzymał nagrodę Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL Foundation (1984, 1992). Uhonorowany odznakami „Zasłużony działacz kultury” (2001), „Zasłużony dla kultury polskiej” (2009) przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Twórczość:

  • Kilka niewzruszonych przekonań, Warszawa 1987
  • Ucieczka przed Polską. Szkice nie tylko o literaturze, Kraków 2006

Źródła internetowe:

http://wiez.com.pl/author/marekzielinski/

http://sppwarszawa.pl/czlonkowie/marek-zielinski/

Czytaj więcejzwiń
Loading...