Czytelnia / Marek Zieliński

Krytyk literacki, publicysta, eseista, recenzent. Absolwent polonistyki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W jego dorobku znajdują się m.in. książki Kilka niewzruszonych przekonań czy Ucieczka przed Polską. Szkice nie tylko o literaturze. Współpracował z wieloma czasopismami literackimi i kulturalnymi, w tym z „Nowymi Książkami”, miesięcznikiem „Więź” i „Tygodnikiem Solidarność”. W latach 1980. blisko współpracował też z paryską „Kulturą. Otrzymał nagrodę Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL Foundation (1984, 1992). Uhonorowany odznakami „Zasłużony działacz kultury” (2001), „Zasłużony dla kultury polskiej” (2009) przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej