Czytelnia / Tomasz Chomiszczak

Tomasz Chomiszczak (ur. 1965) – romanista, literaturoznawca, profesor nadzwyczajny w Instytucie Neofilologii (Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego) Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, na którym ukończył studia z filologii romańskiej (1988) i uzyskał kolejne stopnie naukowe: doktora (1997) oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych (2016). Jest także absolwentem studium teatralnego i studiów podyplomowych z edytorstwa. Jego zainteresowania badawcze skupiają się, z jednej strony, na współczesnym piśmiennictwie frankofońskim, w tym także XX-wiecznym dramacie i teatrze (opracowanie twórczości Jeana Geneta, literackie przekłady współczesnej dramaturgii francuskojęzycznej); z drugiej zaś – na kulturze pogranicza rozumianego zarówno jako kategoria kulturowa (obszary kresowe), jak i estetyczna (korespondencja sztuk, gatunki „nieczyste”). Napisał monografię naukową Mistrz ceremonii. Marian Pankowski – od filologii do rytuału (2014), wybrał i przetłumaczył z francuskiego brukselskie artykuły naukowe Pankowskiego (2014), opracował IBL-wską antologię dramatów tego pisarza (2015), a także Opowiadania Zdzisława Beksińskiego (2015) oraz nieznaną dotąd prozę Kalmana Segala (2017). Publikował w czasopismach: „Literatura na Świecie”, „Przegląd Humanistyczny”, „Teatr”, „Topos”, „Fraza”, „Nowa Okolica Poetów”, „Konspekt” oraz w pismach uczelnianych i naukowych (np. „Poznańskie Prace Polonistyczne”). Należy do komitetu naukowego periodyku „Rocznik Sanocki”, jest redaktorem naczelnym pisma „Acta Pancoviana”. Jest trzykrotnym laureatem Nagrody Miasta Sanoka w dziedzinie kultury i sztuki za działania popularyzatorskie i twórcze. Dwukrotnie otrzymał nagrodę indywidualną od Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (dodatkowe zatrudnienie) w Sanoku, gdzie mieszka na stałe.

Twórczość:

  • Mistrz ceremonii. Marian Pankowski – od filologii do rytuału, Sanok 2014

 

Źródło internetowe:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/7065/7063

 

Czytaj więcejzwiń
Loading...