Czytelnia / Krzysztof Krasuski

Krzysztof Krasuski (ur. 1946 we Wrocławiu) – literaturoznawca, historyk współczesnej literatury i krytyki, profesor w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.

Publikował między innymi w „Odrze”, „Życiu Literackim”, „Pamiętniku Słowiańskim”, „Pamiętniku Literackim”, „Tyglu Kultury”, „Kontekstach Kultury”, „Porównaniach”, „Toposie”, „Postscriptum Polonistycznym”, „Slavia Occidentalis” oraz w miesięczniku „Śląsk”. Redagował również prace zbiorowe, w tym: Krainy pozyskane i utracone. Problem w literaturach Europy Środkowej (2005) i Herbert Środkowoeuropejczyk (2011). Współzałożyciel działającego przy UŚ Towarzystwa Literackiego im. T. Parnickiego w Katowicach. Prowadził wykłady i wygłaszał odczyty na uniwersytetach w Bratysławie, Bańskiej Bystrzycy i w Wiedniu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Normy i formy. K. Troczyński – teoretyk i krytyk literatury, Wrocław 1982
  • Społeczne ramy  literatury. Wątki socjologizujace w polskiej krytyce literackiej, Katowice 1989 
  • Główne tendencje współczesnej polonistyki literackiej (1945- 1990), Wrocław 1992
  • Dylematy współczesności literackiej, Katowice 2005
  • Na obrzeżach arcydzieł, Katowice 2009 
  • Republiki literackiej nowoczesności, Katowice 2014

Źródła internetowe:

http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php?title=Krzysztof_KRASUSKI

http://www.klp.us.edu.pl/pracownicy/135/prof-dr-hab-krzysztof-krasuski/

Czytaj więcejzwiń
Loading...