Czytelnia / Krzysztof Krasuski

Krzysztof Krasuski (ur. 1946 we Wrocławiu) – literaturoznawca, historyk współczesnej literatury i krytyki, profesor w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.

Publikował m.in. w „Odrze”, „Życiu Literackim”, „Pamiętniku Słowiańskim”, „Pamiętniku Literackim”, „Tyglu Kultury”, „Kontekstach Kultury”, „Porównaniach”, „Toposie”, „Postscriptum Polonistycznym”, „Slavia Occidentalis” oraz w miesięczniku „Śląsk”. Współzałożyciel działającego przy UŚ Towarzystwa Literackiego im. T. Parnickiego w Katowicach. Prowadził wykłady i wygłaszał odczyty na uniwersytetach w Bratysławie, Bańskiej Bystrzycy i w Wiedniu. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

Ważniejsze publikacje: Normy i formy. K. Troczyński – teoretyk i krytyk literatury (1982), Społeczne ramy  literatury. Wątki socjologizujace w polskiej krytyce literackiej (1989), Dylematy współczesności literackiej (2005), Na obrzeżach arcydzieł (2009), Republiki literackiej nowoczesności (2014). Redagował również prace zbiorowe, m.in.: Krainy pozyskane i utracone. Problem w literaturach Europy Środkowej (2005) i Herbert Środkowoeuropejczyk (2011).

Czytaj więcej