Czytelnia / Adriana Jarosz

Adriana Jarosz – pedagog, bibliotekarka i regionalistka. Wiersze poetki ukazały się w wielu czasopismach, również zagranicą, między innymi: „Gazecie Kulturalnej”, „Poezji Dzisiaj”, „LiryDramie”, serbskim „Домети”, „Najprościej”, a także na portalach Pisarzach.pl, czy Szufladzie.net. Utwory Jarosz ukazały się w licznych antologiach i almanachach, takich jak: Antologia poetów polskich (2016, 2017, 2018), Literat Krakowski (2012–2013), Krakowska Noc Poetów (2011, 2013, 2014), Karnawał Bronowicki (2011, 2012, 2013), Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów (2011, 2012), Człowiek i sny (2013), Człowiek i droga (2014), Ewokacja(2015), Jurajska muza (2014), Chwile niepokorne (2016), Chwile przed jutrem. Odsłona 2 (2016), Ciemność boi się koloru(2015), Mosty (2016), Słowem rozkołysany ogród (2017), Złotopotockie impresje (2017), Gdyby (2017), Našlapování v podzimním listí (2017), Puzzle życia. Odsłona 3 (2016), Oswajanie lęku. Konfraternia Poetów (2018), I albo lub (2018), Łódzkie impresje(2018), Barevná archa slov (2018), Brána svĕtů (2018), Poezja po zmierzchu. Antologia liryki miłosnej (2018), Metafora Współczesności. Jesień (2018), Metafora Współczesności. Krajobrazy (2019), Zaduma. XII Międzynarodowa antologia Stowarzyszenia Autorów Polskich (2019), Dedykowane najbliższym. XXXI Chleb nadziei (2019), Pegas nad Broumovem (2019), Jak podanie ręki. XI Antologia poezji współczesnej/ Like the hand of friendship. Anthology of contemporary poetry (2019),Szlakiem don Kichota, XXXII Chleb nadziei (2020). Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów literackich, jej teksty tłumaczono na języki: serbski, czeski i angielski. Należy do Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu. Jest także Honorowym Członkiem Janowskiego Klubu Literackiego. Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów literackich. 

Twórczość:

Poezja:

  • Rozdrożami, Kraków 2014
  • Niebo pachnące sianem, Kraków 2015
  • Modlitwy malowane trzciną, Kraków 2018

Źródła internetowe:

https://zlp-krakow.pl/strona-archiwalna/jarosz.php

https://poecipolscy.pl/poezja/prezentacja/adriana-jarosz/

Czytaj więcejzwiń
Loading...