Czytelnia / Jan Błoński

Jan Błoński (ur. 1931, zm. 2009) – historyk literatury, krytyk literacki, eseista i tłumacz. W swojej działalności naukowej zajmował się głównie poezją. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską napisał na temat twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (praca ta wiele lat później została wydana jako książka Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiegobaroku). Jeden z najważniejszych polskich krytyków literackich drugiej połowy XX wieku. W swojej pracy zajmował się między innymi twórczością takich pisarzy jak Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, czy Samuel Beckett. Autor kilkunastu książek historyczno i krytycznoliterackich. Pracował także jako tłumacz, przekładając na polski między innymi twórczość francuskiego dramaturga Jeana Geneta. W 1981 roku otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyniki. Od 1996 do 2001 roku był jednym z jurorów przyznających Nagrodę Literacką Nike. W styczniu 2007 otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Twórczość:

Krytyka literacka:

 • Poezja K. I. Gałczyńskiego 1945-1953, Wrocław 1954
 • Poeci i inni, Kraków 1956
 • Zmiana warty, Warszawa 1961
 • Widzieć jasno w zachwyceniu: szkic literacki o twórczości Prousta, Kraków 1985
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz jako dramaturg, Kraków 1973
 • Odmarsz, Kraków 1978
 • Romans z tekstem, Kraków 1981
 • Samuel Beckett, Warszawa 1982
 • Forma, śmiech i rzeczy ostateczne: studia o Gombrowiczu, Kraków 1994
 • Od Stasia do Witkacego, Kraków 1997
 • Miłosz jak świat, Kraków 2011
 • Mieszaniny, Kraków 2001
 • Witkacy sztukmistrz, filozof, estetyk, Kraków 2001
 • Wszystko co literackie, Kraków, 2001
 • Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiegobaroku, Kraków 2001
 • Między literaturą a światem, Kraków, 2003
 • Witkacy na zawsze, Kraków, 2003 

Eseje:  

 • Kilka myśli co nie nowe, Kraków, 1985
 • Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków, 2008 

Źródła internetowe:

https://culture.pl/pl/tworca/jan-blonski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_B%C5%82o%C5%84ski
http://wyborcza.pl/1,75410,6261629,Jan_Blonski__Byl_najwybitniejszym_krytykiem_literackim.html

Czytaj więcejzwiń
Loading...