Czytelnia / Marek Adamiec

Marek Adamiec (ur. 1956) – krytyk literacki i historyk literatury. Kierownik Katedry Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. W 1979 roku na tej właśnie uczelni ukończył studia polonistyczne (jego promotorką była prof. Maria Janion). Doktoryzował się w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Od 1982 roku pracuje na Uniwersytecie Gdańskim, początkowo w Instytucie Filologii Polskiej, następnie od 2006 roku w Katedrze Kulturoznawstwa. Zajmuje się historią kultury polskiej XIX i XX wieku, twórczością Cypriana Kamila Norwida i Zbigniewa Herberta, a także społeczną historią komunikacji i przemianami literatury w związku z przemianami mediów. Publikował w wielu czasopismach kulturalnych i literackich, w tym w: „Pamiętniku Literackim”, „Studia Norwidiana”, „Kulturze”, „Ex Libris”, czasopiśmie „Kresy. Kwartalnik Literacki”, „Punkcie”, „Podpunkcie”, „Tytule”, „Twórczości”, „Odrze”, „Przeglądzie Politycznym”. Należy do Komisji Historii Nauk Społecznych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. W ramach współpracy z UNESCO tworzy Wirtualną Bibliotekę Literatury Polskiej. 

Twórczość:

Prace naukowe: 

 • Oni i Norwid: problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883, Wrocław 1991 
 •  „Cień wielkiej tajemnicy ...”: Norwid, Grabiński, Leśmian, Tyrmand, Mackiewicz, Herbert, Vincent, Gdańsk 1995
 • „... Pomnik trochę niezupełny ...”: rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 1996
 • Wybór i posłowie w: C. Norwid, Poezje, Wrocław, 1998
 • Czytamy polskie wiersze współczesne, Gdańsk 1998
 • Dzieło literackie w sieci: pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004 

Eseje: 

 • Cyprian Norwid - poeta, dramaturg, myśliciel, Gdańsk 1994
 • Wiersze Zbigniewa Herberta, Gdańsk 1994
 • Bez namaszczenia: książki i literatura polska, Lublin 1995
 • Bór nici: wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2011
 • „I strasznie, i przyjemnie było…”, w: Na szlakach kultury : sztuka - antropologia – teoria, Gdańsk 2018

 

Źródła internetowe:  

https://fil.ug.edu.pl/strona/55334/biogram_dr_hab_marek_adamiec_prof_nadzw 

https://kultura.trojmiasto.pl/Bibliocamp-Marek-Adamiec-imp202835.html 

http://ibedeker.pl/u-przyjaciol/marek-adamiec-o-blogosferze-i-dziennikarstwie-obywatelskim/ 

https://literat.ug.edu.pl/ 

 

Czytaj więcejzwiń
Loading...