Czytelnia / Paulina Subocz-Białek

Paulina Subocz-Białek – literaturoznawca, filolog polski. Współautorka książki Nadkolory i nadaromaty. Schulz, Mueller, Blecher (wraz z Ireneuszem Staroniem). Publikowała między innymi w czasopismach „Topos”, „Metafora”, „Rocznik Komparatystyczny”. Pisze rozprawę doktorską na temat poezji Jana Polkowskiego. W swoich badaniach zajmuje się relacjami pomiędzy sztuką a literaturą, a także polską prozą emigracyjną, na przykład powieściami Floriana Czarnyszewicza.

Źródła internetowe:

http://conradfestival.pl/biogram/paulina-subocz

Czytaj więcej