Czytelnia / Aldona Borowicz

Aldona Borowicz (ur. 25 czerwca 1949 roku w Sztumie) – polska poetka, krytyk literacki, eseistka.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji na uniwersytecie Gdańskim. W latach siedemdziesiątych mieszkała i pracowała w Olsztynie. Była jednym z twórców i założycieli Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Olsztynie. Od 1980 roku zamieszkała w Warszawie. Pracowała jako bibliotekarka, dziennikarka, i urzędnik państwowy.

Debiutowała na łamach „Tygodnika Kulturalnego” w 1971 roku. Publikowała swoje wiersze między innymi w: „Warmii i Mazurach”, „Czasie”, „Nowej Wsi”, „Poezji”, „Regionach”, „Nowym Wyrazie”, „Nurcie”, „Akcencie”, „Akancie”, „Autografie”, „Okolicach”, „Okolicy poetów”, „Notatniku satyrycznym”, LiryDramie oraz almanachach i antologiach poetyckich, między innymi w: Antologii młodych pisarzy olsztyński Mutacje (Pojezierze 1975) Antologii Tysiąclecia Antologii Rysopis (MAW 1987), Antologii z serii Debiuty poetyckie (1979 r.), Antologii: Wiersze Przeciw Poetom (2007 Offmax – Sosnowiec), Polanickich inspiracjach (2017 Dolnośląski Oddział ZLP), Wierszach bez dachu nad głową  (2016 ZLP Poznań), Antologiach Warszawskich Jesieni Poezji. Laureatka wielu konkursów literackich. W swej twórczości Autorka nawiązuje do szeroko rozumianej kultury europejskiej - klasycznej, jak również na przykład do filozofii Wschodu. Opublikowała również eseje i szkice literackie, poświęcone kobiecej poezji polskiej i światowej (Sylvia Plath, Anna Achmatowa, Marina Cwietajewa, Anna Świrszczyńska, Halina Poświatowska). Jej wiersze tłumaczono na język angielski, białoruski, czeski, litewski, rosyjski, słowacki.

 

Od 2015 roku, wraz z Andrzejem Tchórzewskim, jest fundatorem prywatnej nagrody poetyckiej „Zamiast recenzji”, przyznawanej młodym poetom do 30. roku życia.

Od 1997 roku jest członkiem ZLP. W kwietniu 2015 roku wybrana została prezesem Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Funkcję tę pełni drugą kadencję.

Twórczość:

  • Arkusz poetycki: Młodzi piszą Aldona Borowicz ( miesięcznik Warmia i Mazury 1973)
  • Monolog przed północą (Wydawnictwo „Pojezierze”, Olsztyn 1978)
  • A ta radość pierwsza (Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989)
  • Ogniem otworzę drzwi (Wydawnictwo Arwil, Warszawa 2006)
  • Cienie na rozwietrze (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014)
  • W przygotowaniu książka eseistyczna o poezji polskiej i światowej.

Nagrody:

  • Nagroda im. Witolda Hulewicza – Poetycka Książka Roku 2006
  • Literacka Nagroda Jarosława Iwaszkiewicza – za działalność oko literacką 2018
  • Literacka Nagroda im. Władyslawa Reymonta – za działalność oko literacką 2019

 

 

Czytaj więcej