Czytelnia / Przemysław Dakowicz

Przemysław Dakowicz (ur. 1977) – polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury. Adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2010-2013 wykładowca literatury współczesnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoich badaniach naukowych zajmuje się recepcją twórczości romantyków oraz poezją współczesną (Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Julia Hartwig, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski i inni). Jako literaturoznawcę interesują go związki między współczesnością i romantyzmem. Bada również wpływ ideologii komunistycznej na kształt literatury oraz pogranicze poezja–religia. Stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Wydał zbiory wierszy Süßmayr, śmierć i miłość (2002), Albo-Albo (2006),Place zabaw ostatecznych (2011), Teoria wiersza polskiego (2013) Łączka(2013), Boże klauny (2014) i Ćwiczenia duchowne. Poematy(2016), a także książki Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej (2008), „Lecz ty spomnisz, wnuku. Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii(2011), Obcowanie. Manifesty i eseje (2014), Przeklęte continuum. Notatnik smoleński (2014), Afazja polska(2015), Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza(2015), Afazja polska 2 (2016), Kwatera zmartwychwstałej pamięci(2017), Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne(2018) oraz Nauka znikania. Wiersze i rozmowy z lat 2006-2018(2018).

Publikował między innymi w: „Arcanach”, „44”, „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”, „Pamiętniku Literackim”, „Frazie”, „Frondzie”, „Kresach”, „Odrze”, „Wyspie” i „Zeszytach Literackich”.

Tłumaczony na angielski, francuski, czeski, serbski i słoweński.

Laureat Nagrody Poetyckiej Orfeusz im. K. I. Gałczyńskiego za tom Teoria wiersza polskiego (2014), Nagrody Poetyckiej im. ks. J. Twardowskiego za tom Łączka (2014), Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego za „przywrócenie metafizycznego wymiaru słowu poetyckiemu oraz przypomnienie o jego odpowiedzialności za dzieje wspólnoty i jej kultury narodowej” (tomy Teoria wiersza polskiego, Łączka, Boże klauny) (2014), Nagrody Literackiej Skrzydła Dedala (przyznawanej przez Bibliotekę Narodową) „za odważną, oryginalną poznawczo i artystycznie refleksję nad destrukcją polskiej świadomości historycznej, opisaną w książce Afazja polska (2015) oraz w innych tomach eseistycznych i poetyckich opublikowanych w ciągu ostatnich lat”, Nagrody Literackiej Czterech Kolumn za tom Obcowanie. Manifesty i eseje (2016), Nagrody im. Jacka Maziarskiego (2016), Nagrody Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba (2017), Wyróżnienia w konkursie o Nagrodę Literacką im. J. Mackiewicza za Obcowanie. Manifesty i eseje (2015). Nominowany do Nagrody Literackiej Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za tom Place zabaw ostatecznych (2012), Nagrody Literackiej m. st. Warszawy za tom Place zabaw ostatecznych (2012), Nagrody Literackiej m. st. Warszawy za tom Teoria wiersza polskiego (2014), Nagrody Literackiej im. J. Mackiewicza za tom Łączka (2014), Nagrody Poetyckiej Orfeusz im. K.I. Gałczyńskiego - za tom Boże klauny (2015), Nagrody Literackiej im. J. Mackiewicza za tom Afazja polska (2016), Nagrody im. Oskara Haleckiego (Książka Historyczna Roku) za tom Afazja polska (2016), Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas za tom Afazja polska (2016), Nagrody Poetyckiej im. Bednarczyków (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) za tom Łączka (2016), Nagrody im. Oskara Haleckiego (Książka Historyczna Roku) - za tom Afazja polska 2 (2017). Finalista Nagrody Poetyckiej Orfeusz im. K.I. Gałczyńskiego za tom Place zabaw ostatecznych (2012).

Twórczość: 

Poezja:

 • Süßmayr, śmierć i miłość, Łódź, 2002
 • Albo-Albo, Sopot, 2006
 • Place zabaw ostatecznych, Sopot, 2010
 • Teoria wiersza polskiego, Sopot 2013
 • Łączka, Kraków, 2013
 • Boże klauny, Sopot, 2014
 • Ćwiczenia duchowne. Poematy, Warszawa, 2016
 • Nauka znikania. Wiersze i rozmowy z lat 2006-2018, 2018

 

Eseje: 

 • Helikon i okolice. Notatki o poezji współczesnej, Sopot 2008 
 • Obcowanie. Manifesty i eseje, Warszawa 2014
 • Afazja polska, Warszawa, 2015
 • Afazja polska 2, Warszawa, 2016
 • Kwatera zmartwychwstałej pamięci, Warszawa, 2017

 

Prace historycznoliterackie:

 • Lecz ty spomnisz, wnuku. Recepcja Norwida w latach 1939–1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii, Warszawa 2011
 • Dorzecze Różewicza, antologia wierszy wraz ze szkicami 24 poetów, Wrocław 2011 
 • Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza, Łódź, 2015
 • Lustra tradycji. Studia i szkice interpretacyjne, Łódź 2018

 

Źródła internetowe:

http://dakowicz.blogspot.com/p/gosy-krytykow.html
https://culture.pl/pl/tworca/przemyslaw-dakowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemysław_Dakowicz

Czytaj więcej