Czytelnia / Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Zbigniew Włodzimierz Fronczek (ur. 1947 we Wrocławiu) – absolwent filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od roku 2011 prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Autor wierszy, opowiadań, szkiców literackich, gawęd historycznych, reportaży, wywiadów, recenzji, powieści, dziennikarz, redaktor, wydawca, tłumacz literatur ukraińskiej i rosyjskiej. Pracował w warszawskich i lubelskich redakcjach czasopism, takich jak miesięcznik literacki „Nowy Wyraz”, „Tygodnik Kulturalny”, „Wokanda”, „Tygodnik Współczesny”, „Głos Niezależny – miesięcznik” i innych. W czasie stanu wojennego związany z redakcjami biuletynów i gazet obiegu niezależnego, w informatorze Kto był kim w drugim obiegu: słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976–1989 odnotowano kilkanaście jego pseudonimów. W roku 2004 powołał dwumiesięcznik „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”, którym nadal kieruje.

Pomysłodawca i organizator szeregu sesji popularno-naukowych, literackich, sympozjów, festiwali poetyckich oraz konkursów (między innymi Międzynarodowej Sesji Historycznoliterackiej Nasi Sąsiedzi: Ukraina i Białoruś, Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Józefa Łobodowskiego). Inicjator współpracy Lubelskiego Oddziału SPP z ośrodkami literackimi Ukrainy, Rosji, Białorusi, Łotwy, Litwy, Słowacji, Rumunii, Kazachstanu, Serbii, Bułgarii. Redaktor naczelny serii wydawniczych: Biblioteka Literatur Naszych Sąsiadów, Biblioteka Reprintów Lubelskiego SPP, Biblioteka Poetycka Lubelskiego SPP, Książki Duma Lublina.

Laureat polskich i zagranicznych nagród literackich, między innymi: Nagrody im. W. Hulewicza za tom „Poprawki do portretu” (2003), Nagrody Prezydenta Lublina za książkę Lubelska historia nikczemności (uznaną za „Lubelskie Wydarzenie Roku 2009”), Nagrody im. Sebastiana F. Klonowica za całokształt twórczości (2019), Nagrody Ex Oriente Lux za całokształt twórczości (2007), Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Hrychorija Skoworody (2015), Międzynarodowej Nagrody Literackiej Wschodu „Budon” Udmurcja, Rosja (2016). Wiersze i opowiadania Zbigniewa Włodzimierza Fronczka przełożono na ponad 20 języków. W roku 2017 w lubelskim wydawnictwie Polihymnia Stanisław Rogala opublikował książkę W świecie twórczości Zbigniewa Włodzimierza Fronczka. Odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2019), Gloria Artis (srebrna) 2017, Medalem Mickiewicz – Puszkin (2016), Medalem Unii Lubelskiej (2019). Stypendysta: Paryskiego Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze Polskiej, Paryskiego Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina. 

We wsi Dąbie koło Zawichostu, w dawnym gospodarstwie dziadków Heleny i Aleksandra Wójcików, z małżonką Małgorzatą utworzyli park etnograficzny „Pod kogutem”. W tej wiejskiej placówce kultury realizowane są oryginalne przedsięwzięcia artystyczne: wystawy fotograficzne, plenery malarskie, pokazy ginących zawodów i rolniczych prac sezonowych, odbywają się koncerty kameralne oraz muzyki ludowej, a także letnie półkolonie dla dzieci z okolicznych wsi.

Twórczość:

Poezja:

 • Polowanie z nagonką, 1976
 • Spacer po linie, 1976
 • Ćwiczenia dla otyłych kobiet, 1985

Proza:

 • Tam, skąd pociągi odchodzą rzadko, a może wcale, 1981
 • Tydzień wystarczy na wszystkie kobiety świata, 1989
 • Złoto Biłgoraja, 1989
 • List do Pana Boga w Warszawie, 1995
 • Poprawki do portretu, 1998
 • Ludowe opowieści grozy, 1999 
 • Odlot, 2001,
 • Z toporem przez wieki, 2003
 • O czym liczą umarli, 2003
 • Wyznania grabarza, 2004
 • Przezwiska Lublina, 2005
 • Romans w Lublinie, 2007
 • Lubelska historia nikczemności, 2009
 • Lubelszczyzna w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, 2012 
 • Przysłowia lubelskie, 2013
 • Bomby polskie, 2015 
 • Legendy i opowieści, 2018 
 • Trzydzieści trzy po trzy, Lublin 2020

Prace redakcyjne:

 • Grawitacja wzajemności (antologia współczesnej poezji ukraińskiej), 2013
 • Marzec’68 w Lublinie, 2018
 • Gdy się diabeł zestarzeje (antologia współczesnego dramatu lubelskiego), 2019

Źródła internetowe:

http://www.norbertinum.pl/autor/239/Zbigniew-Włodzimierz-Fronczek

https://www.partykula.pl/fronczek-zbigniew-wlodzimierz/

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...