Czytelnia / Ireneusz Staroń

Ireneusz Staroń – absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Przygotowuje monografię poezji Krzysztofa Koehlera. Wraz z Pauliną Subocz wydał książkę Nadkolory i nadaromaty. Schulz, Mueller, Blecher (2017), traktującą o micie dzieciństwa w metafizycznych autobiografiach. Opublikował między innymi następujące teksty: Wiersz jako parodia cytatu. „List do PI” Krzysztofa Koehlera, „Prace Literackie” (2017), Carmina dolorosa. „Kraj Gerazeńczyków” Krzysztofa Koehlera, „Arcana” (2017), Pługiem przez skiby pamięci. Afazja i głębia w poezji Krzysztofa Koehlera, „Topos” (2018), O poetyce nie tylko wstępu w „Nadberezyńcach” Floriana Czarnyszewicza, „Metafora” (2018).

Źródła internetowe:

https://bpc.org.pl/pl/ksiazka/obrazy-boga-w-literaturze-polskiej-xx-i-xxi-wieku%2C228.html

Czytaj więcej