Czytelnia / Kacper Płusa

Kacper Płusa – laureat konkursów poetyckich m.in. Konkursu im. Rafała Wojaczka (Mikołów), Konkursu im. R. M. Rilkego (Sopot), Festiwali Rozh’lady (Bratysława) i FAMA (Świnoujście). Publikował w „Twórczości”, „Gazecie Wyborczej”, „Toposie”, „Arkadii”.  Wydał tomy poetyckie Ze skraju i ze światła (Łódź 2012), za który otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny, wyróżnienie na festiwalu Złoty Środek Poezji w Kutnie oraz był nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia oraz Wiersze na żółtym papierze (Świdnica 2015), za który otrzymał nominację do Złotej Róży im. J. Zielińskiego, a także Brzydki charakter. Pisma (Łódź 2019). Jego wiersze były tłumaczone na rosyjski, angielski, niemiecki i bułgarski. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za lata 2013 i 2016. Student Studium Literacko – Artystycznego UJ, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Czytaj więcej